Poticaj 16. srpnja 2015. 1298 pregledi
 admin
Autor

Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti – Poduzetnički impuls 2015

Ovim se natječajem osiguravaju bespovratna sredstva, a njegovi su ciljevi:
 
• Povećanje učinkovitosti poslovanja mikro gospodarskih subjekata,
• Jačanje tehnološke baze mikro gospodarskih subjekata,
• Poboljšanje pružanja usluga kroz modernizaciju poslovnog procesa,
• Poticanje razvoja mikro gospodarskih subjekta i njihov rast u male gospodarske subjekte,
• Poticanje poduzetništva ciljnih skupina – žena poduzetnica, poduzetnika početnika, romske nacionalne manjine, osoba s invaliditetom te poduzetnika u potpomognutim područjima,
• Otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih.
 
Prijaviti se mogu mikro i mali poduzetnici:
 
• koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD2007 (NN 58/07 i 72/07),
• registrirani za područja: E (Opskrba vodom; Uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša), Odjeljak 36-39 Skupina 45.2 (Održavanje i popravak motornih vozila, Područje I (Ugostiteljski objekti iz skupine: Hoteli, Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj i Restorani), J (Informacije i komunikacije), N (Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti), P (Obrazovanje), Q (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi), S (Ostale uslužne djelatnosti).
 
Prihvatljive aktivnosti i troškovi bit će:
 
• Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti,
• Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa,
• Razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa (uključuje i trošak osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja),
• Troškovi vezani uz nabavu opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalne opreme namijenjene isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti,
• Troškovi vezani uz nabavu računalnih programa i sustava namijenjenih za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju poslovnih procesa,
• Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje za stvaranje novog proizvoda, poslovnog modela, usluge i/ili procesa te troškovi osoblja zaposlenih na aktivnostima razvoja.
 
Najniži iznos bespovratne potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna, a najviši 200.000,00 kuna.
 
Prijave se zaprimaju do 3. kolovoza 2015. godine.
 
Dodatne informacije možete pronaći ovdje
 
 
 
 
X

Korištenje kolačića.

Portal Hint-Lab koristi tzv. kolačiće radi poboljšanja iskustva korisnika. Prije nastavka pregledavanja po našim stranicama, molimo potvrdite kako se slažete s razmjenom kolačića između portala Hint-Lab i vašeg računala.
Slažem se